IEVADS

ROJA ART LAB ir mākslinieku vadīta bezpeļņas iniciatīva, kas nodrošina radošu vidi māksliniekiem, kuri ir ambiciozi attiecībā uz savu darbu un atvērti izaicinājumiem vidē, kas prasa eksperimentus, sadarbību un apmaiņu. Mēs meklējam dalībniekus, kuri sadarbosies ar vietējo kopienu, pētīs un reflektēs par materiāliem un vietu un izmantos inovatīvus dažādu mediju (instalācijas, zemes māksla, performances, video, skaņa, glezniecība, tēlniecība, keramika, laika grafika, fotogrāfija u. c.) veidus.Rezidences kulminācija būs publiskas svinības, performances un izstāde, kurā tiks prezentēti individuāli un kopīgi darbi, kas tapuši 15 dienu laikā, sadarbojoties kopā.

ROJA ART LAB ģeogrāfiski un konceptuāli attālina māksliniekus no viņu ierastās studiju prakses un saved viņus kopā, lai strādātu abpusēji izdevīgā veidā, veicinot starptautiska dialoga veidošanu, kas pēta mūsu kultūras un vietējās atšķirības, vienlaikus godinot mūsu kopīgo. Mūs ļoti interesē jaunas darba formas un pieejas, kas potenciāli varētu mainīt ar rezidenci saistītās vietas specifikas rezultātu.

ROJA ART LAB organizē NVO “Mākslas grupa ROKU” – kurators Māris Grosbahs.