STRUKTŪRA

Mākslinieki tiek uzskatīti par rezidentiem uz 15 – 16 dienu darbnīcas laiku. Katrā sesijā ROJA ART LAB parasti piedalās 8 līdz 10 mākslinieki. Lai veicinātu kritiskas debates un dialogu, visā mākslas laboratorijas darbības laikā tiks aicināti apmeklētāji, tostarp tiks rīkotas gan prezentācijas, gan dalībnieku lekcijas. Pirms darbu fiziskas izgatavošanas notiks projekta prezentācijas un koncepcijas apspriešanas sanāksmes ar organizatoriem, kurās tiks kontekstuāli analizēta un apstiprināta katra mākslinieka specifika, ņemot vērā vietas/vietu loģistiku.

ROJA ART LAB ir tiesības reproducēt jebkuru/visus darba un procesa attēlus, tostarp izstādīšanai paredzētos darbus, kā arī tos attēlus, kurus mākslinieks iesniedzis priekšatlasei. Tas attiecas arī uz jebkādiem darbu attēliem, kas iekļauti izstādē vai izmantoti izstādes katalogā (ja tāds ir), standarta publicitātes, reklāmas vai arhīva vajadzībām jebkādā veidā saistībā ar ROJA ART LAB, izstādi vai tās sponsoriem.

Pretendentiem jābūt ieinteresētiem starpdisciplinārā dialogā un atvērtiem sadarbībai.