Andrew Gryf Paterson /SCO/FI/LV/

http://agryfp.info

Patersona darbs Rojas Mākslas laboratorijā 2017. gadā bija starpdisciplināru prakšu veicēja izpētes process, kas saveda kopā vietējo Rojas aluviālo mālu ar skābēto (fermentēto) dārzeņu barības kultūru, kultūras mantojumu un mākslu + zinātni. Iedvesmojies no atsaucēm par  latviešu dievieti Māru, savienojot zemi, ūdeni, dzīvās būtnes, labu  veiksmi un mājsaimniecības, viņš pēta, kā šie elementi kopā izturas “aizsargātos” pārvadājamos konteineros un mikro-bakteriālās biomās. Sadarbībā ar Lactobacillus baktērijām Rojas Mākslas laboratorijā tika izgatavoti skābēti dārzeņi vieglā sālījumā brīvā dabā, anaeorbikā (bez skābekļa) procesā. Mājsaimniecības plastmasas konteineriem tika izgatavoti īpaši pielāgoti māla atsvari, tā parādot nepieciešamību, pārejā uz labklājību mājsaimniecībās, kombinēt  vecās un jaunās zināšanas. Konteineros tika ievietota skābēto dārzeņu atlase. Tika uzbūvēta pagaidu DIY (Dari pats) krāsns, lai tajā ceptu picai līdzīgu produktu (Flammküchen, Tarte flambée) ar skābētiem dārzeņiem. Mēs uzņemsim barību, lai skulptūra veidojas iekšpusē. 

Andrew Gryf Paterson ir “mākslinieks-organizators”, kultūras producents, pedagogs un pētnieks. Specializējas starpnozaru un starpdisciplināru projektu izstrādē un vadīšanā, pētot saiknes starp mākslu, digitālo kultūru un zinātni, kultūras aktīvismu, ekoloģiskām un ilgtspējības kustībām, kultūras mantojumu un sadarbības tīkliem.