Ciaran Nash /IRL/

http://ciarannash.net

Īru Rojas Mākslas laboratorijas dalībnieks Ciaran Nash izveidoja  projektu ar nosaukumu “Ieņemt kaut ko, kaut kad, kaut kur” kontekstā ar Roju un tās apkārtējo vidi. Viņš izvēlējās apgūt jaunas prasmes un mēģināja izveidot lielus keramikas megafonus, izmantojot esošās iespējas un darba rīkus. Viņš nolēma, ka keramikas izmantošana pārveidos megafonu, ko bieži lieto, lai sauktu publiku pie kārtības, par trauslāku ierīci likumu un domstarpību mehānismos, kur līdzjūtība ir reti sastopama. Kolēģe māksliniece Dārta Sidere (LV) interpretēja un pārtulkoja rakstīto tekstu/ projekta dzejas elementu latviešu valodā, lai to varētu pārstrādāt  un performēt Rojas publikai. Izmantojot tekstu kā norādes, mākslinieks fotogrāfējot iemūžināja savus iespaidus par Roju.  

Galvenā uzmanība Ciaran Nash darbos pievērsta mediju un radošo žanru: sociālās prakses, aktīvisma, valodas, skaņu mākslas, performances, tēlniecības un fotogrāfijas mijiedarbes iespēju izpētei. Viņa līdzdalības projektos bieži tiek izmantota spēle kā pieredzes mācīšanās modelis, lai pētītu vērtības, apmaiņas un uzticēšanās nozīmes, konotācijas cilvēku attiecībās un sociālos konstruktus tajās.