Kristine Mifsud / CA / LV /

http://www.kristinemifsud.com/

izrakstīt/pievienot

2017 atrasti metāla un gumijas priekšmeti, bērza un priedes darva, kokogles putekļi, smiltis, magnēti, neilona aukla.

“Strādājot ar atrastiem priekšmetiem un ar pašgatavotu darvu un kokogli,  kas iegūti no vietējās izcelsmes koksnes, darbā tiek uzsvērts konteksts, nejaušība un nenoteiktība. Strādājot intuitīvi ar neidentificējamiem objektiem, šis darbs turpina autores skulpturālo izpēti par  nezināmu objektu iespējām. Šajā darbā eksperimentālā bērza un priedes darvas un kokogļu apstrāde kļuva tikpat svarīga kā pašu materiālu, jeb objektu vākšana. Kombinējot atrastos priekšmetus ar darvu, savienojot vecos ar jaunajiem rūpnieciskajiem procesiem un materiāliem, bija arī veids, kā attēlot pavadīto laiku Rojā, kā arī atjaunot saikni ar manu latvisko mantojumu.”

Kristine Mifsud ir starpdisciplināra vizuālā māksliniece, kura savos darbos un metodoloģijā aplūko materiālus, strukturālās formas un atrastos objektus.