Nathan Cox /US/

“Atpūtas vieta pazudušām dvēselēm”

Instalācija.

“Es bieži jūtu, ka reižu reizēm dvēsele ir visdrīzāk nedrošā stāvoklī. Nespējot rūpēties par savu labklājību, tās, kas ir atstājušas dzīvo cilvēku pasauli, ir delikātā stāvoklī. Atkarīgi no vēl dzīvo radinieku rūpēm (kas, ja mēs esam godīgi pret sevi, padara nervozus daudzus vecākos ģimenes locekļus), gari ietiepīgi dažkārt pazūd. Kad vajadzība ir skaidra, tad risinājums struktūras formā veltīts tam, lai atvieglotu pāreju no šīs pasaules uz nākamo. Sniedzot visaptverošu pakalpojumu paketi (tajā ietverot: aizsardzību, pārtiku, mazgāšanās iespējas un navigācijas palīdzību), viss minētais šajā vietā piedāvā trūcīgajām dvēselēm iespēju atrast savu ceļu cauri šķidrautam un ieiet pēcnāves dzīvē kā līdzīgiem. Nāve, kā liekas, ir tikai pāreja.