Oskars Redbergs /LV/

Līdzsvara dizains

Rojas Visuma līdzsvaram reprezentētam karoga formā ir divas vienādas horizontālas joslas, ar vertikālu satiksmes signālkrāsā krāsotu taisnstūri karoga kāta pusē. Augšējā josla (pelēcīgi pelēkā 1) simbolizē augšējo saskarni un attēlo atmosfēras stāvokli. Apakšējā josla (zilzaļgani pelēkā 2) simbolizē apakšējo saskarni un attēlo zemi un jūras ūdens stāvokli. Abas horizontālās joslas kopā attēlo un ierāmē šķietamo notikumu horizontu, kurā novērojama tālāka saskarņu savstarpējā interference. No jūras vārtu vārtejas zibšņuguns kolonnām atvasinātais signālkrāsas taisnstūris kalpo gan kā ģeogrāfiskās atrašanās vietas marķieris, gan krāsu atveides paraugs fiksēto notikumu krāsu kalibrēšanai. Gan saulrieta, gan saullēkta saules gaismas izkliedes filtri neselektīvi pārveido jauktās gaismas sastāvdaļu viļņa garumu, pirms tā tiek fiksēta uz ieraksta datu nesēja. 

Notikumu apvārsnī notiekošie notikumi tiek fiksēti divos dažādos diennakts laika momentos, atrodoties divās vietās t.i. uz ziemeļrietumu un dienvidaustrumu mola. Vērotāja pozīcija attiecībā pret horizontu ir iespējami vertikāla, saglabājot līdzsvaru un izmantojot biokulāro “jūrā vēršanās” metodi. Vietas sajūtas un notikumu horizontā notiekošo notikumu fiksēšanas process ir atkārtojams, tomēr tā rezultāti atkarīgi no subjektīviem mērījumiem, kas radušies gan likumsakarību, gan sakritību rezultātā. Rojas Visuma līdzsvars tiecas objektivizēt individuālo vietas sajūtas pieredzi.

SE Column / DA Kolonna

Nr. Int (C): C3489.3. Location and name of AtoN /Atrašanās vieta un NTL nosaukums: PORT OF ROJA. NW mole light beacon / ROJAS OSTA. ZR mola ugunszīme. Position / Koordinātas: 57°30.66’ N; 22°48.74’ E. Light description / Uguns raksturojums: Fl.G.3s. Elevation of light (m) / Uguns augst. (m): 6. Range of light (M) / Uguns redzamība (j.j.): 2. Atrašanās vieta un NTL nosaukums / Location and name of AtoN: ROJAS OSTA. ZR mola ugunszīme / PORT OF ROJA. NW mole light beacon. Koordinātas / Position: 57°30.66’ N; 22°48.74’ E. Uguns raksturojums / Light description: Fl.G.3s. Uguns augst. (m) / Elevation of light (m): 6. Description of structure, height (m) from ground level, topmarks: Green round column with platform on top 3 / Konstrukcijas apraksts, augstums (m) no pamatnes, topzīmes: Zaļa, apaļa kolonna ar platformu augšdaļā 3. Remarks / Papildus informācija: 00.5+(02.5). Colour / Krāsa: RAL 6018 –Yellow-green / dzeltenzaļš.