Una Mjurka /LV/US/

“Sarunas”

Rojas pilsētvide (Selgas iela).

““Sarunu” ideja veidojās no vēlmes darbu radīt ar pietāti pret Rojas pilsētvidi, kā arī aktīvi sadarboties ar cilvēkiem, kuri šajā vidē uzturas. 

Projekta sākumā Rojas centrā nejauši sastaptiem cilvēkiem tika lūgts īsi noraksturot viņu asociācijas ar pilsētu un pašrocīgi tās pierakstīt. No pierakstītajiem teikumiem un esejām tika atlasīti vairāki vārdi, kuri kopumā rada poētisku Rojas iedzīvotāju un viesu vēstījumu par šo vietu. 

Vienkāršā, bruģakmenim vai ķieģelim līdzīgā forma simbolizē katra projektā iesaistītā indivīda pienesumu šai vietai. Formas profils raksturo sarunu biedru piederību Rojai.  Proti, rojenieku akmeņi ar devīgo virsmas izliekumu simbolizē viņu aktīvo lomu pilsētas veidošanā. Pretstatā tās viesiem vasarniekiem, veltītās formas ar iedobto vidusdaļu norāda uz viņu vēlmi veldzēties un uzlādēties šajā brīnišķjīgajā vidē.

Virsmās iegravētajos vārdos, kas ar datora palīdzību palielināti atbilstoši keramikas objektu formātam, ir saglabāts katra intervētā indvīda rokraksta autentiskums. 

Projektā, ar vairāku rojenieku palīdzību astoņi keramikas objekti tika ievietoti pilsētvidē vietās (vai tuvu tām), kur projekta dalībnieki tika satikti vai intervēti.

Teksta atrašanās tuvu zemes virsmai simbolizē sarunu ar šo vietu, meklējot sasaisti starp zemi, vidi un indivīdu.”